Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Δήμος Πειραιά :σε πλήρη αποδιοργάνωση οι υπηρεσίες! Φαίνεται καθαρά ότι είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση η καθαριότητα ,το πράσινο και  πολλές άλλες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά μετά τη λήξη της εκλογικής μάχης της 25/5/2014.Μικρά και μεγάλα έργα σε εξέλιξη έχουν παγώσει και το ερώτημα που διερευνά η ΠΛΑΤΕΙΑ είναι αν κάτι τέτοιο γίνεται σκόπιμα. Σύντομα θα ενημερώσουμε