Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

172.215 ευρώ η ΣΑΤΑ για το Δήμο Πειραιά


Το ποσό των 23.456.668 ευρώ κατανέμεται στους δήμους για τις επενδυτικές τους ανάγκες (ΣΑΤΑ). Το ποσό αφορά σε δύο δόσεις, ένατη και δέκατη για το 2014 και η κατανομή τους γίνεται με βάση τις διαφορές που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου πληθυσμού.Από αυτά ,τα 172.215,00 αφορούν  το Δήμο Πειραιά.