Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Η κυβέρνηση θα παρακρατάει από τους Δήμους, τα πρόστιμα του Ευρωδικαστηρίου

Στους δήμους και στις περιφέρειες θα πέφτει από δω και στο εξής ο «πέλεκυς» της ΕΕ σε ότι έχει να κάνει με παράνομες πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ενέργειες οργάνων των ΟΤΑ. Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο και τον υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη ορίζει σαφώς ότι σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης της Ελλάδας, λόγω παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, θα παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που εγγράφονται κατ” έτος στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ. Μάλιστα το ποσό του προστίμου θα παρακρατείται από τους ΟΤΑ με υπουργική απόφαση.