Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Πρωτοβουλία-ανάσα για δεκάδες ΟΤΑ

Πρωτοβουλία-ανάσα για δεκάδες ΟΤΑ, που έχουν συνάψει δάνεια με ξένες τράπεζες και τώρα βρίσκονται με το… μαχαίρι στον λαιμό γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις, πρόκειται να πάρει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Ταμείου, βασισμένη σ' ένα σχέδιο του αντιπροέδρου Χρήστου Μήτρεντζε, θα εξαγοράσει όλα τα δάνεια που έχουν οι δήμοι σε ξένες τράπεζες και έτσι το χρέος των ΟΤΑ θα περάσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα κάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να το αποπληρώσουν. Το συνολικό ποσό που χρωστάνε οι δήμοι σε ξένες τράπεζες είναι περίπου 500.000.000 ευρώ.