Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Οι 10 αντιδήμαρχοι του Γιώργου Καμίνη

Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, ορίζονται ως αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων: Ανδρέας Βαρελάς
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ).
Αντιδήμαρχος Οικονομικών : Γιώργος Μπρούλιας
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών & Αποθηκών και των τμημάτων Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Εσόδων και Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών).
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας: Εύα Κοντοσταθάκου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης).


Αντιδήμαρχος Κατασκευών και Κτιριακών Έργων: Βασίλης Αγγελόπουλος
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων).
Αντιδήμαρχος Για το Παιδί: Μαρία Ηλιοπούλου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Προστασίας Ζώων: Γιώργος Αποστολόπουλος του Παναγιώτη
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος).
Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Δημοτικής Αποκέντρωσης: Αμαλία Ζέπου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης).
Αντιδήμαρχος Εμπορίου, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων: Πηνελόπη Γκούμα
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορίου και Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου ).
Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής – Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή: Γιώργος Αποστολόπουλος του Χρήστου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης, της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και της Διεύθυνσης Σχολικών Κτιρίων).
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας: Μαρία Στρατηγάκη
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας).


Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων , εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, υπογραφή.

Ορίζεται ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Βαρελάς ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντιδήμαρχος κυρία Εύα Κοντοσταθάκου ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή των Αντιδημάρχων, με θητεία από 10/9/2014 έως 13/3/2017, συγκαλείται υπό τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στην πρώτη της συνεδρίαση, σήμερα  Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 13.00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο.