Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Κατατέθηκε τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΤΑ προς τη ΔΕΗ

Το θέμα της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους και την Περιφέρεια Αττικής προς τη ΔΕΗ  ρυθμίζεται με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η ρύθμιση αφορά οφειλές των ΟΤΑ α” και β” βαθμού από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών τη χρονική περίοδο από 01/01/2012 έως 31/12/2014.

Τα ποσά οφειλής θα καθορισθούν σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη ΔΕΗ. Θα αφαιρεθούν τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Θα ρυθμισθούν κατ” έτος και ανά υπόχρεο φορέα με Κοινή Υπουργική Απόφαση.