Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ανοιξε το Πολυτεχνείο!

Ανοιξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων του.
Ωστόσο, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος, που από το πρωί είναι σε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της διοίκησης και της Συγκλήτου του, ζητούν συνεδρίαση της Συγκλήτου του.
Στις 18:30 έχει ορισθεί συνεδρίαση Συγκλήτου του ΕΜΠ, στην οποία θα επαναδιατυπωθούν οι απόψεις των μελών της για τα θέματα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του, καθώς
όσοι έχουν μπει ήδη σε αυτό το καθεστώς δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο τις υπηρεσίες τους μέχρι να ξεκαθαρίσει το καθεστώς απασχόλησής τους.
Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία της Αθήνας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έπειτα από δημοσιεύματα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία παραμένει κλειστή η είσοδος του πανεπιστημίου και παρεμποδίζονται όσοι επιχειρούν να εισέλθουν στους χώρους του.