Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Νά και κάτι θετικό!Ενέσεις ρευστότητας από την ΕΚΤ

Στο 0,15% μείωσε το βασικό επιτόκιο η ΕΚΤ, επέβαλε αρνητικό επιτόκιο -0,10% για τις καταθέσεις των διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών και με ενέσεις ρευστότητας επιδιώκει να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των χωρών του Νότου.
Επιπλέον, το Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε πακέτο μη συμβατικών μέτρων, τα οποία ανακοινώθηκαν αργότερα το απόγευμα. Μετά την
σημερινή απόφαση, η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ διαμορφώνεται ως εξής: Για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος, το επιτόκιο μειώνεται από το 0,25% στο 0,15%. Το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης μειώνεται στο 0,40% από 0,75% που ήταν μέχρι σήμερα, ενώ το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων αποκτά αρνητικό πρόσημο και διαμορφώνεται στο -0,10%.
DW