Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Επίσπευση ελέγχων εγκυρότητας των πτυχίων και για μετακλητούς!

Επίσπευση των ελέγχων εγκυρότητας των πτυχίων και των υπόλοιπων πιστοποιητικών ζήτησε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης . Ο έλεγχος εντοπισμού πλαστών δικαιολογητικών πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Αφορά στα δικαιολογητικά που χρησιμοποίησαν όχι μόνο  οι δημόσιοι υπάλληλοι άλλα και μετακλητοί για τον  διορισμό τους ή την πρόσληψή , όπως: απολυτήρια Λυκείου, πανεπιστημιακά, πτυχία ΤΕΙ,πράξεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, βεβαίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.λπ.