Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Άλλος σπέρνει και τρυγάει, κι άλλος πίνει και μεθάει.

Έχουμε σαν ΠΛΑΤΕΙΑ πάρει θέση και παλιότερα για αυτό το θέμα. Επανερχόμαστε  γιατί θεωρούμε ότι είναι πλέον ώρα να καταργηθεί άμεσα  το αντιδημοκρατικό κατασκεύασμα Ραγκούση που αφορά στο να  διορίζονται οι Αντιπεριφερειάρχες χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία της σταυροδοσίας αλλά και να εκλέγονται οι περισσότεροι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  & στη
περίπτωση ήττας του συνδυασμού τους (!).
Αυτή η πρόβλεψη στο Καλλικράτη που συνιστά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ νόθευση του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ευνοεί φυσικά όσους έχουν γνωριμίες  και δημιουργεί εσωτερικές  συγκρούσεις. Από την άλλη διαχωρίζει τους ενδιαφερομένους να ασχοληθούν με την τοπική Αυτοδιοίκηση  σε
εκλεκτούς που περιμένουν να πάρουν θέση και μισθό με την εκλογή τους σε Αντιπεριφερειάρχη και σε υποψηφίους περ.Συμβούλους που τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Τσιφλικάδες της πολιτικής από τη μία και εργάτες σοδειάς από την  άλλη?
ΣΧΟΛΙΟ: Γίνε άκοπα Αντιπεριφερειάρχης ή Περιφερειακός  Σύμβουλος με τις ψήφους που μάζεψαν όσοι έτρεχαν  να εκλεγούν περιφερειακοί Σύμβουλοι.