Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Κουβέλης: συμπαρατάξεις στις αυτοδιοικητικές εκλογές πέρα από κομματική προτίμηση

Στις επικείμενες εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ειδικά στις περιφερειακές εκλογές, η ΔΗΜΑΡ «θα επιδιώξει συμπαρατάξεις στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας, που θα αποτυπώνει μια προοδευτική και δημοκρατική αντίληψη για τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα της περιφέρειας και την έξοδο από την κρίση. Μια συμπαράταξη που θα αποτελεί έκφραση στο περιφερειακό επίπεδο της αντίληψης ότι είναι δυνατές προοδευτικές λύσεις ακόμη και σε περίοδο κρίσης και περιορισμών».
Αυτό τόνισε ο Φώτης Κουβέλης, μιλώντας σε ημερίδα του κόμματος, στην οποία καθόρισε το πλαίσιο των συνεργασιών που επιδιώκει η ΔΗΜΑΡ και τον χαρακτήρα των επικείμενων εκλογών για την αυτοδιοίκηση.
Για τις δημοτικές εκλογές, ειδικότερα, ο κ. Κουβέλης είπε ότι «υποστηρίζουμε τη συγκρότηση, σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών κινήσεων προοδευτικού προσανατολισμού, που στηρίζονται στην αυτενέργεια των πολιτών πάνω και πέρα από κομματική προτίμηση στη βάση αυτοδιοικητικών προοδευτικών προγραμμάτων».