Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Επαναδραστηριοποίηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την ανασυγκρότηση και επαναδραστηριοποίηση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).
Στόχος είναι το ΙΤΑ να αποτελέσει επιστημονικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και τεκμηρίωσης για θέματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση αλλά και για την μετεξέλιξη του ίδιου του θεσμού.