Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Πώς κατανέμονται οι έδρες των Επικρατείας

 Σύμφωνα με το άρθρο 7 του εκλογικού νόμου 3231/2004 που προβλέπει την κατανομή των εδρών Επικρατείας ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο του πηλίκου που βγαίνει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια χωρίς να εξαιρούνται οι σχηματισμοί που συγκέντρωσαν κάτω από 3% στην κατανομή των 238 εδρών (12 Επικρατείας και 50 μπόνους στο πρώτο κόμμα είναι οι υπόλοιπες). Διαιρώντας λοιπόν το 100% των εγκύρων με τις  12 έδρες του Επικρατείας προκύπτει το ποσοστό 8,3%. Οπως γράφουν και τα ΝΕΑ βάσει των δημοκοπικών
αποτελεσμάτων στη Βουλή θα μπουν έξι κόμματα. Τα δύο πρώτα που συγκεντρώνουν ποσοστά 27%-30% θα πάρουν από τρεις έδρες στο Επικρατείας. Τα υπόλοιπα όμως δεν συγκεντρώνουν το 8,3% οπότε η κατανομή θα γίνει αναλογικά. Επομένως τις 6 θέσεις που απομένουν θα τις μοιραστούν εξίσου τα έξι κόμματα. Κερδισμένοι φυσικά είναι οι δύο πρώτοι σχηματισμοί που κερδίζουν από μία έδρα.
ΝΕΑ