Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Πως κατανέμεται η δωδέκατη δόση των ΚΑΠ στους δήμους

Το ποσό των 103.155.000 ευρώ κατανέμεται στους δήμους της χώρας για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες τους. Πρόκειται για την δωδέκατη και τελευταία κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων  για το 2014.Από αυτά  1.311.374 αφορούν το Δήμο Πειραιά.