Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Η πρόταση του δήμου για το λιμάνι του Πειραιά

Την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Πειραιά που θα συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την οποία θα παραχωρείται στο ΛΤΠ η διαχείριση της χερσαίας ζώνης στο πλαίσιο των γεωγραφικών ορίων του Δήμου (επιβατικό λιμάνι, δηλαδή ακτοπλοΐα και κρουαζιέρα), προτείνει ο νέος δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης ως λύση για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού, αλλά και των συμφερόντων του δήμου Πειραιά.
Την πρόταση ο δήμαρχος Πειραιά θα υποβάλει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο πριν την προωθήσει ως πρόταση της πόλης προς την κυβέρνηση εν όψει και των διαδικασιών πώλησης του ΟΛΠ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πειραιά η πρόταση που θα κατατεθεί έχει ως εξής:
«Το Λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ως ένα σημαντικό διεθνές κέντρο για την κρουαζιέρα, με πολλά περιθώρια εξέλιξης αλλά και ως κομβικό σημείο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί χώρο υποδοχής και μετακίνησης εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο. Γι' αυτό η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι καθοριστικός παράγοντας προκειμένου να αξιοποιηθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα του και να καταστεί μοχλός ανάπτυξης τόσο της εθνικής όσο και της πειραϊκής οικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Πειραιά στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Πειραιά, τη Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014, θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση-λύση. Πιο συγκεκριμένα:
Προτείνεται η ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Πειραιά (ΛΤΠ), ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ειδικού σκοπού. Το Λιμενικό Ταμείο Πειραιά θα ανήκει κατά 100% στο Δήμο Πειραιά, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Δήμο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα του Λιμανιού.
Με την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Πειραιά, από το Δήμο Πειραιά, θα συναφθεί Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Λιμενικού Ταμείου Πειραιά σύμφωνα με την οποία θα παραχωρείται στο ΛΤΠ η διαχείριση της χερσαίας ζώνης στο πλαίσιο των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει το επιβατικό λιμάνι του Πειραιά δηλαδή την ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα.
Τα πλεονεκτήματα της συγκροτημένης πρότασης του Δημάρχου Πειραιά:
• Είναι σύμφωνη με το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των λιμενικών υποδομών στην Ελλάδα και το θεσμικό πλαίσιο για τον Καλλικράτη
• Διασφαλίζεται η ενίσχυση των υποδομών κρουαζιέρας αλλά και η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών
• Διαμορφώνεται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αξιοποίησης του λιμανιού προς όφελος της πόλης
• Μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις ευρύτερου τουριστικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού σκοπού με στόχο ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Πειραιά να συνδεθεί με την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου
• Ενισχύεται ο ρόλος του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Λιμάνι με αποτέλεσμα την αύξηση της αυτονομίας του».