Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Να που υπάρχουν και καλές ειδήσεις !!

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, από B- σε Β, προχώρησε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s. Η προοπτική του ελληνικού αξιόχρεου χαρακτηρίζεται «σταθερή».
Η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι οι κίνδυνοι για τη δημοσιονομική εξυγίανση στην Ελλάδα έχουν υποχωρήσει και ότι το επόμενο έτος η ελληνική οικονομία θα βγει από επτά συνεχόμενα χρόνια αρνητικής ανάπτυξης.
Η Standard & Poor's αναμένει ότι η ανάκτηση του πραγματικού και ονομαστικού ΑΕΠ θα επιτρέψει στην Ελλάδα να λειτουργήσει με ένα μέσο πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2017.

Αν και αυτό το πλεόνασμα υπολείπεται του πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ, που είναι ο στόχος του Μνημονίου, η Standard & Poor's αναφέρει πως η χαμηλότερη εκτίμηση είναι «πολιτικά πιο εφικτή» από το στόχο της κυβέρνησης και συμβατή με μια μετριοπαθή μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Ο οίκος αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση να απορροφήσει ένα αυξανόμενο μερίδιο των κονδυλίων της ΕΕ, να διευρύνει περαιτέρω τη φορολογική βάση και να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων.