Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Ευθυμίου: ανοικτή επιστολή

Η αγάπη για την πόλη, μας ενώνει στο κοινό στόχο για το μέλλον και την ανάπτυξή της.
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να σας ενημερώσω για το έργο που έχει γίνει στο Δήμο την τριετία που πέρασε και να σας μιλήσω για τις προοπτικές και την εξέλιξή της σε ένα Δήμο σύγχρονο, με ανθρώπινο πρόσωπο.

Τα χρόνια που πέρασαν από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, θέσαμε τις βάσεις για ένα ισχυρό ενιαίο Δήμο. Δοκιμαστήκαμε σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πολύπλευρης κρίσης. Με καθημερινό αγώνα, με στόχο και όραμα σταθήκαμε κοντά στους πολίτες, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο δράσης και ένα έργο που στηρίχτηκε σε πέντε βασικούς τομείς: τη διοίκηση για τους δημότες, την οικονομική διαχείριση, τις υποδομές για την ανάπτυξη και την
καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την αλληλεγγύη στην πράξη.
Στη διοίκηση. Κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συμμετοχή του δημότη στη διοίκηση του Δήμου. Διευρύναμε τις υπηρεσίες μας για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών μας, σχε-διάσαμε και υλοποιούμε σύγχρονο οργανόγραμμα εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, ενημερώνουμε καθημερινά τους κατοίκους μας για ό,τι συμβαίνει στο Δήμο.
Στην οικονομική διαχείριση. Οργανώσαμε το Δήμο κερδίζοντας περισσότερες υπηρεσίες και ξοδεύοντας λι-γότερα χρήματα. Μειώσαμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου σε ποσοστό πάνω από το 1/3, Kαλύπτουμε τις ανελαστικές μας υποχρεώσεις. Mειώσαμε τις βραχυπρόθεσμες οφειλές του Δήμου κατά 80%. Στις 31/12/2010 οι οφειλές των πρώην Δήμων Μοσχάτου-Ταύρου ήταν 6.700.000€. Σήμερα το ποσό αυτό έχει μειωθεί σε 1.336.000€. Μειώσαμε τις μακρο-πρόθεσμες υποχρεώσεις-δάνεια του Δήμου κατά 16,60%. Στις 31/12/2010 το υπόλοιπο του δανεισμού των πρώην Δήμων
ήταν 10.900.094 €. Στις 31/12/2013 το ποσό είχε μειωθεί σε 9.090.347€. Δεν προχωρήσαμε σε νέο δανεισμό, ενώ αυ-ξήσαμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα. Στις 31/12/2010, τα χρηματικά διαθέσιμα των πρώην Δήμων ήταν 2.207.100,46€.Στις 31/12/2013 τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου μας έχουν αυξηθεί στο ποσό των 4.193.336,44€. Μειώσαμε τα δη-μοτικά τέλη κατά 22% σε οικείες και 24% σε μικρές επιχειρήσεις με περαιτέρω μειώσεις και μηδενικά τέλη σε ευπαθείς
ομάδες συμπολιτών μας. Μειώσαμε τις ετήσιες δαπάνες του Δήμου κατά 25%. Το 2010 το σύνολο των ετήσιων δαπανών και για τους δύο Δήμους μαζί ήταν 32.762.584,46€. Το 2013 το αντίστοιχο ποσό δαπανών είναι 24.295.515,93€. Για όλη την οικονομική μας διαχείριση λάβαμε θετική αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικονομικών.
Στις υποδομές. Φέραμε στο Δήμο έργα ύψους άνω των 15.000.000 €. Έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης μας και αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Ενδεικτικά αναφέρω την κατασκευή του αγωγού ομβρίων υδάτων στη Χρυσ. Σμύρνης, την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Πάρνηθος, την επέκταση του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου, τα έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε πέντε σχολεία και δύο παιδικούς σταθμούς του Μοσχάτου και του Ταύρου, την κατασκευή των πεζοδρομίων της Ήρας και τηνανακατασκευή της παιδικής χαράς της Ήρας, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων οδοποιίας και πεζοδρομίων που πα-ρουσίαζαν χρόνια προβλήματα, την ανακατασκευή του αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου, την κατα-σκευή νέου εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση σιδηροϊστών στο πάρκο Εν. Δυνάμεων και άλλα πολλά έργα υποδομής.
Υποψήφιος Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου ψηφίζω για την πόλη μου