Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Φρούριο κάνει την περιφέρεια ο Σγουρός!

Στο πλαίσιο του συνολικού απολογισμού του έργου της Περιφέρειας Αττικής τα προηγούμενα τρία χρόνια, δόθηκαν, σήμερα, στη δημοσιότητα τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν στον τομέα της Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.Τα έργα περιλαμβάνουν: κατασκευή
και συντήρηση αγωγών ομβρίων υδάτων, κατασκευή και συντήρηση φρεατίων, καθαρισμό ρεμάτων.Συγκεκριμένα, από το 2011 μέχρι σήμερα, έχουν εκτελεστεί και εκτελούνται 157 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 434,2 εκ. ευρώ, σε 47 Δήμους της Αττικής, με Κοινοτικούς και ίδιους πόρους της Περιφέρειας.
Δημοσιοποιώντας τον απολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:
«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, επιλέξαμε να χρηματοδοτήσουμε αναγκαία έργα υποδομής, έργα ουσίας και όχι βιτρίνας και δημοσίων σχέσεων.Από τα πιο ουσιαστικά έργα είναι εκείνα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Έργα που προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της Αττικής.