Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ένας στους 20 δημοτικούς αστυνομικούς με πλαστά δικαιολογητικά! 3 απο το Πειραιά

Εκατόν πενήντα έξι  περιπτώσεις πρώην δημοτικών αστυνομικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών προκειμένου να προσληφθούν ή προσελήφθησαν χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εντόπισε ο έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που ολοκληρώθηκε. Ο έλεγχος  πραγματοποιήθηκε μετά από κοινή εντολή των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών Κυριάκου Μητσοτάκη και Γιάννη Μιχελάκη.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 74 περιπτώσεις πρώην δημοτικών αστυνομικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών προκειμένου να προσληφθούν, αλλά και 82 περιπτώσεις πρώην δημοτικών αστυνομικών ο οποίοι προσελήφθησαν είτε χωρίς να διαθέτουν ορισμένα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού.