Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Μαυρογιαλουρισμοί Αρβανιτόπουλου στην Παιδεία Την ακύρωση, στην πράξη, του μέτρου της διαθεσιμότητας και ανατροπή του νόμου–πλαισίου για τα ΑΕΙ, επιχειρεί ο υπουργός Παιδείας, έπειτα από 12 εβδομάδες «λουκέτου» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λόγω της απεργίας
των διοικητικών τους υπαλλήλων, να άρει το αδιέξοδο και να σώσει το εξάμηνο στα δύο εμβληματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.